ORDF. BLOGG

ORDF. BLOGG

Sensommarnytt

Henriks bloggPosted by Henrik 2011-08-29 15:58:58
Nu är vi igång igen efter en härlig sommar med sol vind och "vatten".
Självklart har det varit en del underhåll under stillaliggandet på Gålö, men huvudsakligen så har det mest bestått i kontroller av hennes välbefinnande.
Nu har vi emellertid startat upp alla turbiner igen. Sensommar-, höstperioden började med en , visserligen något rumphuggen och i sista stund beslutad skeppsafton, men ändock riktigt trevlig för oss som kunde delta på så kort varsel. Vi jobbar på att få till stånd en skeppsafton där förvarningstiden blir betydligt längre och deltagandet därmed större.
Helgen 26 - 28 augusti så forsade Spica ner mot Nynäshamn och Nynäshamnsdagarna. Jag kunde tyvärr ej deltaga själv, men enligt rapporter från de som var där, så blev det riktigt lyckat. Hamnkapten Rickard Andersson ordnade så att en hoper glada gäster kunde följa med ut på en tur under lördagen. Ett stort tack till honom. Mer om detta kommer ni att kunna läsa på hemsidan, men då skrivet av någon från dem som var med.
Närmast ligger nu EDIP. Slutliga planen ligger nu färdig för att ges ut till berörda och vi räknar med att - som tidigare år - kunna ge alla besökande en härlig och minnesvärd upplevelse trots vissa inskränkningar i områdesutnyttjande.

Så till framtiden. Liksom i mitt tidigare inlägg, så tjatar jag nu vidare om att vi vi behöver vara fler som aktivt deltar i arbeten och utbildningar för att kunna bemanna fartyget enligt gällande regler, samt hålla henne i gott skick.
Vår, med Ystad, gemensamma marknadsföringsgrupp arbetar för fullt för att fånga in så många kundkörningar som möjligt och vi hoppas att de lyckas i sina ambitioner så att hösten genererar ett ekonomiskt positivt tillskott för oss bägge.
När det gäller kundkörningar och besättningar till dessa behöver vi ha en hyfsat bra tids framhållning så att bemanningsansvariga hinner få ihop reglementerat antal utbildade besättningsmän.. Tanken är att vi i fortsättningen skall kunna ge ut en lista på vilka dagar som kundkörningar beräknas genomföras och att vi har vissa nyckelpersoner i någon form av jourberedskap.
Ekonomisk så har vi tack vare vår eminenta kassör god kontroll på in och utgifter. Än så länge reder vi oss, men vi är självklart tacksamma för bidrag till framförallt drivmedel. Vårt mål i år är att alltid ha åtminstone 20 kubik ombord och det klarar vi just nu bara periodvis.
Nu ser jag fram emot att en skön höst med ljumma vindar och många såväl kundkörningar som trvsamma arbetsdagar.
/Henrik