ORDF. BLOGG

ORDF. BLOGG

Livstecken

Henriks bloggPosted by Henrik 2011-11-07 13:54:14
Jag skulle kunna använda det kända "rykten om min...o.s.v." då jag kan förstå att ni börjar undra vart jag tagit vägen - inte varit på några arbetsdagar och inte ens skrivit på bloggen. Ibland blir det tyvärr så att det kommer annat i vägen, som stör den normala verksamheten och så har det varit i mitt fall.
Vilket som - nu är årets seglatsperiod över och arbetet inför Spica´s vinteride i full gång, vilket är möjligt tack vare alla ni som idogt arbetar med detta.Stort tack till er. Planering inför kommande period är relativt långt framskriden. Redan i början på året är utbildning inplanerad. Den utbildningen ligger som grund för att kunna ingå som besättning, så det är mycket viktigt att man genomgår den innan säsongen till sjöss startar. Glöm heller inte att kontrollera giltigheten på era läkarintyg.
Marknadsföringsgruppen arbetar intensivt på att kunna boka in ett stort antal körningar under våren och sommaren. En speciellt utsedd grupp planerar veteranflottiljens besök i Åbo i slutet av augusti. Inför vår varvsvistelse går, via redaren, en offertförfrågan ut inom kort.
I Planerna för 2012 ligger självklart även medlemsnytta. Denna mycket viktiga verksamhet har under året som gått varit undermålig, men jag lovar att det under nästa år skall bli en helt annan genomförandenivå. Nöjda och glada medlemmar är ju ett måste för vår fortlevnad.
En mer detaljerad verksamhetsplan för 2012 kommer att kunna redovisas innan årets slut.
GMY
Henrik